• Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o. o.
    ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
  • t: 0048 12 269 00 11
    f: 0048 12 267 37 28
  • NIP : 679-002-89-86
    REGON: 350553452
  • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
    XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000185827